logo

Undervisning

"Undervisningsfilosofien bygger på at eleven skal få en personlig erfaring gjennom oppmerksom sansning." Janine


I år blir det Sommerkurs på Frysja Kunstnersenter ved Akerselven nær Maridalsvannet.